Ustav ekologie lesa SAV

Pexeso pre deti aj pre dospelých zaujímajúcich sa o živú prírodu (pripravené pre Noc výskumníkov 2016 v Banskej Bystrici)

Pexeso obsahuje prvky relevantné k ekológii lykožrúta smrekového:
- hlavných predátorov: pestroša mravcového a ďubníka trojprstého,
- vývojový cyklus lesa, kde pôsobí lykožrút ako prirodzený disturbančný faktor
- požerok lykožrúta pod kôrou smreka obyčajného

Ďalej pexeso znázorňuje hlavné invázne druhy hmyzu na Slovensku:
- lienku východnú a jej šírenie z Ázie do Európy cez Ameriku, prostredníctvom svetového obchodu
- drvinárika čierneho z Ázie, ktorý poškodzuje kvalitu dreva približne u 200 druhov drevín
- vijačku krušpánovú, rovnako z Ázie , poškodzujúcu listy krušpánu.

Pexeso ďalej približuje:
- stresové faktory pôsobiace na dreviny ako slnko či vysoká teplota
- pletivo rastliny pod mikroskopom
- 2D tomogram kmeňa stromu, slúžiaceho na vyhodnotenie stability stromu (zelená - kmeň je stabilný, červená: pozor, časť stromu ne nestabilná!)

size: 24 cards, type: standard, published: 9/27/2016, categories: Plants and trees, Science and Technology, author: Maria Havasova, downloads: 21x, rating: 0% language versions: Other

The pairs game is published under license Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 UnportedLicence Creative Commons

Run online game

You can play this memory game against computer or human opponents within your PC or you can invite and play game with friends over internet.

Download for print

Pick a print size and click dowload button. Then proceed according to create game cards instructions.

Let your facebook friends know that you like this pairs game.

New message

Your name

Your message

Messages

(No messages on the board)