2.SVETOVÁ VOJNA

POJMY a DÁTA Z 2.SVETOVEJ VOJNY

size: 64 cards, type: 2-memory, published: 2/23/2020, categories: People, author: Renata Hernándezová, downloads: 2x, rating: 75% language versions: Other

VYLODENIE V NORMANDII
OPERÁCIA OVERLORD 6.6.1944
GESTAPO
TAJNÁ ŠTÁTNA POLÍCIA V TRETEJ RÍŠI
JOSEPH GOEBBELS
RÍŠSKY MINISTER PRE PROPAGANDU
HEINRICH HIMMLER
ŠÉF ÚRADU RÍŠSKEJ BEZPEČNOSTI
JOSEPH MENGELE
"ANJEL SMRTI","LEKÁR " Z OSVIENČIMU
NSDAP
NÁRODNO-SOCIALISTICKÁNEMECKÁ ROBOTNÍCKA STRANA
ADOLF HITLER
RÍŠSKY KANCELÁR, VELITEĽ SA
KARL DOENITZ
NAJVYŠŠÍ VELITEĽ VOJNOVÉHO NÁMORNÍCTVA
JOSIP VISARIONOVIČ DŽUGAŠVILI
J.V. STALIN
STALIN
PREDSEDA ÚV KSSZ
BARBAROSSA
PLÁN ÚTOKU NA ZSSR
BLITZKRIEG
BLESKOVÁ VOJNA
OPERÁCIA WALKÝRA
PLÁN ATENTÁTU DôSTOJNÍCKEHO ŠTÁBU NA HITLERA
ANDREJ HLINKA
ZAKLADATEĽ SĽS (POTOM HSĽS)
MALÁ DOHODA
ZMLUVA MEDZI ČSR+RUMUNSKOM+JUHOSLÁVIOU
MNÍCHOVSKÁ DOHODA
ODSTÚPENIE ČS:POHRANIČNÝCH ÚZEMÍ NEMECKU
ANSCHLUSS
NÁSILNÉ PRIPOJENIE RAKÚSKA K RÍŠI
"SATELIT"
ŠTÁT PRISLUHUJÚCI NEMECKU
DOHODA MOLOTOV-RIBBENTROP
DOHODA O NEÚTOČENÍ MEDZI ZSSR A NEMECKOM
1.9.1939
NAPANUTIE POĽSKA NEMECKOM
22.6.1941
NAPADNUTIE ZSSR NEMECKOM
FRANKLIN DELANO ROOSEVELT
AMERICKÝ PREZIDENT DO 1945
ARTHUR NEVILLE CHAMBERLAIN
ZÁSTANCA POLITIKY "APPEASEMENTU"
"VEĽKÁ TROJKA"
ROOSEVELT+STALIN+CHURCHILL
WINSTON CHURCHILL
BRITSKÝ PREMIÉR 1940-45,1951-55
BLOKÁDA LENINGRADU
870 DNÍ
JÁN GOLIAN
VELITEĽ VOJENSKÉHO ÚSTREDIA SLOVENSKEJ ARMÁDY
RUDOLF VIEST
VELITEĽ 1.ČS.ARMÁDY NA SLOVENSKU
29.8.1944, BANSKÁ BYSTRICA
VYPUKNUTIE SNP
NORIMBERGSKÝ PROCES
VOJENSKÝ TRIBUNÁL S NACISTICKÝMI POHLAVÁRMI
2.9.1945-LOĎ MISSOURI
PODPÍSANIE KAPITULÁCIE JAPONSKOM
REINHARD HEYDRICH
RÍŠSKY PROTEKTOR V PROTEKTORÁTE ČECHY-MORAVA

The pairs game is published under license Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 UnportedLicence Creative Commons

Run online game

You can play this memory game against computer or human opponents within your PC or you can invite and play game with friends over internet.

Download for print

Pick a print size and click dowload button. Then proceed according to create game cards instructions.

Let your facebook friends know that you like this pairs game.

New message

Your name

Your message

Messages

2/23/2020 Renata Hernándezová

2.SVETOVÁ VOJNA-POJMY