Desatoro

Pexeso vhodné pre prvoprijímajúce deti

size: 24 cards, type: standard, published: 4/14/2023, categories: Children, People, Uncategorized, author: Veronika Malčeková, downloads: 1x, rating: 12% language versions: Other

Desatoro
Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho
Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho
Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu
Nepokradneš
Nezosmilníš
Nezabiješ
Cti svojho otca a svoju matku
Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni
Nevezmeš meno Božie nadarmo
Ja som Pán, tvoj Boh, nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal
Dosky Desatora

The pairs game is published under license Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 UnportedLicence Creative Commons

Run online game

You can play this memory game against computer or human opponents within your PC or you can invite and play game with friends over internet.

Download for print

Pick a print size and click dowload button. Then proceed according to create game cards instructions.

Let your facebook friends know that you like this pairs game.

New message

Your name

Your message

Messages

(No messages on the board)