Rôzni umelci

V tomto pexese sa nachádzajú diela umelcov, ktoré sme s deťmi preberali v našom Ateliéri tento školký rok, ale aj diela, ktoré sme si už viackrát spomínali :) Nech sa Vám príjemne hrá :)

size: 36 cards, type: standard, published: 3/23/2020, categories: Uncategorized, author: Kristína, downloads: 12x, rating: 37% language versions: Other

Edvard Much - Výkrik
Piet Mondrian - Kompozícia
Paul Cézanne - Zátišie
Albrecht Dürer - Nosorožec
Henry Matisse - Dáma s kyticou
Martin Benka - Slovenská rodina
René Magritte - Golgonda
Imrich Svitana - Milenci
Ignác Bizmayer - Do povstania
Salvador Dali - Stálosť pamätí
Albín Brunovsk - Dáma v klobúku
Ladislav Mednyánszky - Zakvitnutý beh rieky
ľudovít Fulla - Pieseň a práca
Mikuláš Galanda - Matka
Caspar David Friedrich -Pútnik nad hmlou
Diego Velázquez - Dvorné dámy
Paul Klee - Farebná architektúra
Imrich Weiner - Kráľ -Rachovo - Sen pltnika

The pairs game is published under license Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 UnportedLicence Creative Commons

Run online game

You can play this memory game against computer or human opponents within your PC or you can invite and play game with friends over internet.

Download for print

Pick a print size and click dowload button. Then proceed according to create game cards instructions.

Let your facebook friends know that you like this pairs game.

New message

Your name

Your message

Messages

(No messages on the board)