Oligotrofní toky III

Složité pexeso, kde každý obrázek je jiný a musíte mezi nimi hledat souvislosti. K tomu Vám napomáhají texty.

velikost: 64 kartiček, typ: 2-pexeso, publikováno: 7/5/2015, kategorie: Rostliny a stromy, Zvířata, autor: Simona Poláková, staženo: 31x, hodnocení: 43% Jazykové verze: Česky

beruška vodní preferuje znečištěné vody
organicky znečištěná voda
vodní květ je důsledkem množství rozpuštěných živin
dnes jde nejvíce živin do vody z komunálního odpadu
klasická čistička odpadních vod
kořenová čistička vod
čolek velký
larva čolka velkého
perloočky jsou důležitou součástí potravinového řetězce
Hrotnatka ze skupiny perlooček
deltou to končí
prameništěm začíná
jepice dospělec
jepice larva
glochidie - larva perlorodky
dospělá perlorodka říční
hyfy račího moru
raci jsou silně ohrožováni račím morem
znečištěná voda s rybami
chobotnatka rybí je parazitem ryb v znečištěných vodách
Dospělec chrostíka
chrostík larvy
řeka Kamenice v Českém Švýcarsku
Lososi se u nás vracejí do Českého Švýcarska
hnízdo konipase bílého
konipas bílý
hnízdo konipase horského
konipas horský
nora ledňáčka říčního
ledňáček říční
lužní lesy jsou pravidelně zaplavovány
nivní louky jsou pravidelně zaplavovány
malá vodní elektrárna (MVE)
vranky jsou ohroženy provozem MVE
pro potřeby zemědělství byl vodní režim upravován melioracemi
zemědělství spotřebuje velké množství vody
minoha - larva mihule
mihule potoční
úhoří monté
úhoř říční
rovné technické koryta mají malou samočistící schopnost
přirozený tok má velkou samočistící schopnost
nízkoúživné jezero
potáplice preferují nízkoúživné vody
pitná voda je pro lidstvo zásadní
hodnota pitné vody je někde nevyčíslitelná
biotop ploštěnky potoční
ploštěnka potoční
dospělec pošvatky
larva pošvatky
čistý tok s dostatkem štěrku a písku
blešivec preferuje čistou vodu se štěrkem a pískem
rašeliniště - nízkoúživné stanoviště
rašeliník tvoří základ rašelinišť
renaturace je návrat původních podmínek bez zásahu člověka
revitalizace je technické řešení návratu původních podmínek
potápky preferují úživné vody
rybníky patří mezi nejúživnější vodní stanoviště
hnízdo skorce hnědého
skorec hnědý
dospělec střechatky
larva střechatky
vážka běloústá
larva vážky

Spuštění online hry

Toto pexeso si také můžete zahrát na našem webu online proti počítačovým nebo lidským protihráčům u tohoto PC a také proti protihráčům u vzdáleného počítače přes internet.

Dowload pexesa pro tisk

Pro stažení pexesa vyberte požadovanou velikost a klikněte na tlačítko 'Stáhnout pexeso'. Pak postupujte podle návodu na výrobu.

Dejte vědět svým přátelům na facebooku, že se Vám toto pexeso líbí.

Nový vzkaz

Vaše jméno

Váš vzkaz

Vzkazy

(Na nástěnce nejsou žádné vzkazy)