Hra pexeso

Pexeso je karetní hra pro nejméně dva hráče. Originální název je Memory, název PEXESO je zkratkové slovo vzniklé ze sousloví PEKELNĚ SE SOUSTŘEĎ. Hraje se speciální sadou karet. Balíček se skládá ze sudého počtu, nejčastěji 64 karet, které tvoří dvojice. Cílem hry je nalézt co nejvíce dvojic.

Karty se zamíchají a rozloží lícem dolů tak, aby žádný z hráčů neznal rozložení karet. Hráči postupně otáčí dvojici karet lícem vzhůru, aby je viděli i ostatní hráči. Pokud karty patří k sobě, hráč je odebere a otáčí další dvojici (lze hrát i variantu, ve které i po nalezení shodné dvojice pokračuje další hráč v pořadí). Pokud karty k sobě nepatří, otočí je zpět lícem dolů a pokračuje další hráč v pořadí. Hraje se tak dlouho, dokud nejsou všechny karty rozebrány. Vítězem se stane hráč s největším počtem nalezených dvojic.

Zdroj: Wikipedie

2-pexeso

Na našem webu je možné nalézt i náročnější variantu pexesa - 2-pexeso. Princip hry je totožný se standardním pexesem s tím rozdílem, že karty, které tvoří dvojici, nejsou totožné a hráč tedy musí použít nejen svou paměť ale i svůj důvtip, aby pár našel. Jako příklad můžeme uvést např. 2-pexeso tvořené dvojicemi: stát-vlajka,vědec-objev, zvíře samec-zvíře samice, atd.

O www.pexeso.net

Tyto stránky vznikly díky nadšení skupinky lidí pro hru PEXESO. Jejich cílem je umožnit vytvoření a udržování galerie pexes, které jsou zdarma přístupné všem návštěvníkům, kteří si chtějí udělat pěknou chvíli při jejich hře.

Děkujeme lidem, kteří pomohli s vytvořením webu, jeho testováním a samozřejmě všem, kteří přispěli svým výtvorem do galerie. Děkujeme též http://icons.mysitemyway.com/ za použité ikony a cliparty a http://www.freelayouts.com/ za grafický návrh webu.

Kontakt: správce webu